Lektion D

Matematik

Har I tænkt på, at I kan regne ud, om jeres mad er god eller dårlig for klimaet? I kan også regne ud, hvor langt jeres mad rejser før den når jeres tallerken. Jo kortere den skal rejse, jo bedre er det for klimaet. I matematik skal i undersøge jeres egne madvaner og regne ud, hvad der er bedst at spise, når man både tænker på os mennesker men også på naturen og klimaet. I skal her undersøge jeres egen families og jeres venners madvaner - hvor klimavenlige er de? I skal også regne ud, hvor mange forskellige planter, der bliver dyrket i det danske landbrug, og hvor mange der findes ude foran lige præcis jeres dør. Til sidst skal I regne ud, om der kan der blive mad til alle? Måske bliver vi nødt til at lave om på vores madvaner?

Lektion 1D 90 min

Mad med CO2

Klimaet har stor betydning for, om vi kan leve på jorden. Og den mad vi spiser, har betydning for, hvordan klimaet bliver. Her kan I lære at regne ud, hvor meget CO2 jeres mad udleder, og således om jeres mad er god eller dårlig for klimaet.

Start
Lektion 2D 90 min + hjemmearbejde

Test jeres venner

Der er nogle madvaner, der er bedre for klimaet end andre, fordi de kræver færre ressourcer at producere. Her skal I undersøge jeres familie og venners madvaner – spiser de klimavenligt?

Start
Lektion 3D 90 min + hjemmearbejde

Tæl naturen

Er døde træer og uslået græs ikke bare noget sjusk? Her skal I lære, hvorfor vild natur er vigtigt, og hvordan I kan registrere, hvor mange forskellige dyr og planter, der er foran jeres hoveddør.

Start
Lektion 4D 90 min

Mad på rejse

Hvor mange kilometer har ingredienserne i en pakke pålægschokolade rejst tilsammen? Og hvor meget CO2 udleder transporten af et ton bananer fra Costa Rica til Danmark? Det får I svar på her, hvor I skal lære at beregne, hvor meget CO2 helt almindelige fødevarer udleder, inden de når jeres tallerken.

Start
Lektion 5D 45-90 min

Dyr eller mennesker

Der bor mere syv milliarder mennesker på jorden, og vi bliver flere hvert sekund. Alle skal blive mætte, men lige nu sulter næsten 800 millioner mennesker. Er det fordi, vi ikke kan producere mad nok til alle, eller kan vi sørge for, at alle kan blive mætte?

Start