Brand
  • Tegneredskaber
  • Billeder om ulighed
  1. I kan fortælle om, hvordan vores måde at leve på er forskellig alt efter, hvor i verden vi bor, og hvor mange muligheder vi har (4. klasse - Livsgrundlag og produktion)
  2. I kan bruge nye ord til at beskrive magtforhold (for eksempel magthierarki) (4. klasse - Samfund)
  3. I kan fortælle om, hvordan handlen er mellem Danmark og andre lande, og hvad det har af konsekvenser både i Danmark og i udlandet (5.-6. klasse - Det lokale, regionale og globale)
Historie 90 min

Et problem – mange løsninger

Hvert sekund bliver vi flere og flere mennesker i verden, men jorden, hvor vi skal bo og dyrke mad til alle, bliver aldrig større. Der er mange meninger om, hvordan vi skal få nok mad i fremtiden.

Her skal I diskutere forskellige meninger og lære om Danmark og resten af verden.

Opgave 1

Hvem mener hvad?

Her ser I en række meninger. Læs dem sammen på klassen og snak om, hvad de betyder, og hvilke ord I ikke forstår.

I skal finde ud af, hvem der mener hvad. Der er fem forskellige personer: en miljøaktivist, en dansk svinebonde, en afrikansk landmand, en politiker og chef i en landbrugsvirksomhed.

Udsagn 1

Vi skal passe på naturen, miljøet og klimaet. Derfor skal maden produceres på en økologisk bæredygtig møde. Hele landbruget skal ændres, så vi producerer mad i stedet for foder. Det kræver også, at vi ændrer vores kost og spiser mindre kød i den rige del af verden. Samtidig skal maden dyrkes tæt på, hvor vi bor, så den ikke skal transporteres over lange afstande.


Udsagn 2

Det skal være muligt, at producere mad til priser, man kan betale. Der skal derfor ikke være en hel masse regler, der gør det dyrt og besværligt at producere flere svin. Reglerne før det svært at beholde og skabe arbejdspladser i landbruget. Der skal produceres det, som forbrugerne gerne vil købe. Hvis der ikke er nok jord til at producere den mad, forbrugerne efterspørger, må vi tage mere land i brug til marker.


Udsagn 3

Alle landmænd skal have mulighed for at dyrke mad til sig selv og kunne sælge noget til lokalområdet, så de har en indkomst de kan leve af. Det betyder, at de rige lande ikke skal sælge billig mad i de fattige lande bare fordi deres politikere giver dem støtte. Det er også vigtigt at alle landmænd har frø, vand og gødning til rådighed, så de kan dyrke deres marker.


Udsagn 4

Alle skal producere de varer de er bedst til, og det er vigtigt, at landene handler med hinanden, så alle kan tjene penge på netop det, de er gode til. Samtidig må de rige lande støtte de fattige lande til at udvikle deres landbrug, så det bliver mere effektivt. Det er vigtigt, at der er fokus på at skabe vækst og arbejdspladser i landbruget samtidig med, at vi tænker på vores natur og miljø.


Udsagn 5

Der skal udvikles ny teknologi, så der kan høstes mere på markerne og nogle bedre planter, der har brug for mindre vand. Vi skal producere mere med mindre og bruge ressourcerne bedre. Til det har vi brug for nogle gode virksomheder, der har ordentlige forhold.
Det er meget vigtigt, at de fattige lande bruger de nye teknologier og får et landbrug, der minder mere om det, vi har i de rige lande.

Diskuter på klassen, hvad I synes om de forskellige personers meninger.

  • Hvilke interesser har de forskellige personer?
  • Hvem synes I har mest ret?
  • Hvorfor?
Opgave 2

Meninger og magt

Selvom alle må have en mening om, hvordan vi skal få nok mad i fremtiden, så er det ikke alle, der har lov til at bestemme, hvordan det kommer til at blive. For ikke alle mennesker har lige meget magt.

  • Hvem tror I har mest magt af de fem personer fra opgave 1?
  • Hvorfor tror I det?

Tegn i gruppen et magthierarki, hvor I placerer de forskellige personer alt efter, hvor meget magt, I tror, de har. Øverst skal I tegne den, I tror bestemmer mest, og nederst skal I tegne den, I tror bestemmer mindst.

Sammenlign med de magthierarkier, som de andre i klassen har tegnet. Er de ens?

Lav i fællesskab et hierarki, som viser, hvem I synes skulle have mest og mindst magt, hvis I kunne bestemme.

Opgave 3

Ulighed - hvad er det?

Ofte har man forskellige meninger, fordi man lever under forskellige forhold. Man kan nærmest sige, at man lever i forskellige verdener.

Der er stor forskel på, hvilket liv mennesker lever rundt om i verden, og der er stor ulighed mellem mennesker i forskellige lande, men også inden for det samme land.

Ulighed kan betyde, at man ikke har lige mange penge og ikke kan købe de samme ting. Det kan også betyde, at man ikke har de samme muligheder. For eksempel har I mulighed for at gå i skole hver dag. Andre steder er børn nødt til at arbejde i stedet for at gå i skole.

Her ser I nogle billeder, som viser ulighed. Se billederne: Se billederne.

Hvad viser billederne? Hvordan kan I se ulighed i billederne?