Brand
 • Teksten: Fremtidens landbrug flytter til byen
 • ordkendskabskort
 • Tegneredskaber
 • Papir ⁄ pap
 • Evt. saks, lim og aviser
 1. -" I kan finde ukendte ord i en tekst og snakke om dem med resten af klassen (Sprogforståelse)." - "I kan skrive spørgsmål til teksten ned for bedre at forstå teksten (Sprogforståelse)."
Dansk 135-180 min

Mad med fremtid

Det er ikke godt for miljøet, når vi transporterer madvarer jorden rundt med lastbil, fly eller skib.

I Danmark kan vi producere meget lækker og sund mad. Alligevel spiser vi også en del, der kun kan gro i et varmere klima, og som må transporteres langt for at komme hertil. Vi importerer oven i købet også meget frugt, der godt kan vokse i Danmark, men ikke hele året. Tænk bare på jordbær!

Her skal I undersøge, om man i fremtiden kan dyrke afgrøder, der ikke skal transporteres langt. Samtidig lærer I forskellige metoder, til at læse svære tekster.

Opgave 1

Vi dyrker maden der, hvor vi bor

I skal læse teksterne:

Fremtidens landbrug flytter til byen
Er skovhaver fremtiden?

om nye måder at dyrke mad på tæt på dem, der skal spise den. Den ene metode er meget moderne og højteknologisk. Den anden forsøger at være så tæt på naturlige økosystemer som muligt.

FØR LÆSNING

Del jer i grupper og diskutér med hinanden og jeres lærer:

 • Hvorfor skal vi læse teksterne?
 • Hvad skal vi gøre med teksterne?
 • Hvilken information skal vi bruge fra teksterne?
UNDER LÆSNING

Mens I læser teksterne, skal I hver især skrive spørgsmål til teksterne ned. I kan også vælge, at kopiere teksterne over i Word. Her kan I med forskellige farver vise i teksten:

 • Hvad I vidste i forvejen.
 • Hvad I troede, betød noget andet.
 • Hvad I aldrig har hørt om.
 • Hvad I ikke forstod.

Skriv de sværeste ord ned i et ordkendskabskort.

EFTER LÆSNING

Forklar og vis hinanden i grupperne, hvad I ikke forstod.

Slå ordene fra jeres ordkendskabskort op i en ordbog eller spørg hinanden, hvad ordene betyder. Skriv forklaringen ind i ordkendskabskortet.

På klassen skal I diskutere teksten:

 • Hvad er vertikalt landbrug?
 • Hvad betyder permakultur?
 • Hvad er lokal mad?
 • Tror I, vertikalt landbrug er en god idé?
 • Tror I, skovhaver er en god idé?
 • Kan I komme på andre idéer til, hvordan vi kan spise lokal mad?
Opgave 2

Fremtidens landbrug

Hver gruppe skal nu lave en tegning af, hvordan I synes, vi skal dyrke mad i fremtiden: i luften, i vandet, på store fabrikker, i skovhaver eller noget helt andet? Skal vi spise anderledes mad og mindre mad end vi gør idag?

Hver gruppe præsenterer sin tegning for klassen og fortæller om deres idéer til fremtidens landbrug.