Brand
 • Syltetøjsglas
 • Vand
 • Blade
 • Legoklodser i tre forskellige farver
 • Stof
 • Adgang til internettet
 1. I kan lave en model for fotosyntese (Naturfaglig modellering)
 2. I kan ud fra en model fortælle, at planter laver kulstofforbindelser ved fotosyntesen, når der er lys (5.-6. klasse, Sammenhænge i naturen)
Natur og teknologi 90 min

Planter får energi fra solen

Har I tænkt over, hvordan planter vokser, og hvordan vi kan blive ved med at dyrke ny mad? Det er alt sammen på grund af fotosyntesen.

Her skal I lære om fotosyntesen og hvilke grundstoffer, der er i spil. I skal prøve selv at lave modeller for fotosyntese for at finde ud af, hvad der sker i planterne.

Opgave 1

Hvad er fotosyntesen?

Fotosyntese sker, når planter optager vand, CO2 (kuldioxid) og lys og energi fra solens stråler. Derved dannes der plantemateriale og O2 (ilt). Det betyder, at planterne kan vokse. Det kan I også se på tegningen.

 • Forklar tegningen og fotosyntesen for hinanden to og to og tag derefter en snak om det på klassen.
 • Lav et forsøg, som viser fotosyntesen.
  Find forsøget her: Fotosyntese-forsøg
 • Hvad viser forsøget om fotosyntesen?
 • Synes I, forsøget var godt?
Opgave 2

Byg fotosyntesen

I fotosyntesen bliver vand (H2O) og kuldioxid (CO2) til ilt (O2) og planter (C6H12O6). Vand, kuldioxid, ilt og planter er alle opbygget af grundstofferne H (brint), O (oxygen) og C (kul) på forskellige måder. De små tal viser, hvor mange der er af det grundstof, der står lige foran tallet – i H2O er der derfor 2 H’er og 1 O.

To og to skal I bygge fotosyntesen med legoklodser. I skal bruge tre forskellige slags klodser med hver sin farve – en farve til H, en til C og en til O.

 1. Find først ud af hvor mange H’er, O’er og C’er der er i H2O, CO2, O2 og C6H12O6. Brug skemaet til at tælle.
 2. H2O CO2 O2 C6H12O6
  H    
  O    
  C    
 3. Byg seks CO2 og seks H2O. Hvor mange klodser skal I bruge?
 4. Skil klodserne ad og byg så mange C6H12O6, som I kan. Hvor mange kan I bygge?
 5. Hvilke klodser er tilbage?
 6. Hvor mange O2 kan I bygge?
 7. Skriv hvor mange I byggede af hver slags her: ___ H2O + ___ CO2 ___O2 + ___ C6H12O6
 8. Byg to af hver slags (H2O, CO2, O2 og C6H12O6) og gem dem under et stykke stof. Træk på skift en og forklar:
  • Hvad er det?
  • Hvilke grundstoffer er det sat sammen af?
  • Hvor mange af hvert grundstof?
  • Bliv ved til der ikke er flere under stoffet.
Opgave 3

Ekstra opgave

I kan prøve selv at dyrke grøntsager i klasseværelset eller derhjemme.

Find eksempler på: Den Grønne Karavane

Prøv at dyrke grøntsagerne inde i et skab (uden lys). Hvad sker der? Hvorfor?