Brand
 • Den klimavenlige madpyramide
 • Eventuelt noget, der kan optage film eller lyd (diktafon, kamera eller telefon)
 1. I kan fortælle om forskelle og ligheder mellem jeres madvaner og dem jeres bedsteforældre eller andre voksne havde som børn (4.klasse, Familie og fællesskaber).
 2. I kan forklare, hvordan handlen mellem Danmark og andre lande har ændret sig gennem tiden (5. – 6.klasse, Det lokale, regionale og globale)
 3. I kan vise, hvordan udenlandsk mad har påvirket dansk mad (5. – 6.klasse, Det lokale, regionale og globale)
Historie 90 min. + hjemmearbejde

Bedstefars mad

Kosten har ændret sig meget gennem tiden. Det er der mange grunde til. I dag findes der flere forskellige slags madvarer, og vi har fået flere penge at købe ind for. Der findes især flere forarbejdede madvarer, og man kan købe flere færdigretter, så familierne ikke behøver at lave al maden selv. TIlbage i tiden var der ikke så mange kvinder, der gik på arbejde, og maden blev næsten altid lavet fra bunden af.

Her skal I undersøge, hvad de ældste i jeres familie spiste, da de var børn, og finde ud af, hvordan det er forskelligt fra det, I spiser i dag. I vil måske opdage, at kostvanerne i dag er mere påvirket af udlandet end før i tiden.

Opgave 1

Interview

Lav et interview med en af jeres bedsteforældre, oldeforældre eller den allerældste I kender. I skal interviewe hende/ham om, hvad hun/han spiste i sin barndom, og hvordan hendes/hans kost har ændret sig gennem livet.

Brug disse spørgsmål og find selv på flere:

 • Hvad spiste du på en almindelig dag? (til morgenmad, frokost, aftensmad)
 • Hvad spiste du om søndagen?
 • Hvad spiste du til højtider? (fx jul og påske)
 • Hvad var din livret?
 • Hvilke madvarer var de mest almindelige?
 • Spiser du anderledes i dag, end da du var barn?

Brug diktafon, telefon eller kamera til at optage lyd eller billeder, eller skriv svarene på et stykke papir mens I interviewer. Så bliver det nemmere at huske, når I kommer tilbage til klassen.

I grupper eller på klassen skal I fremlægge jeres interview. Svar på:

 • Hvad er lighederne mellem jeres interview?
 • Hvad er forskellene?
 • Hvad er anderledes fra den mad, I spiser?
 • Hvorfor tror I, det, vi spiser, har ændret sig?
 • Hvilke grunde kan der være til, at vores mad i dag er mere påvirket af udlandet end da jeres interviewpersoner var børn?
Opgave 2

Før og nu

Tegn en madpyramide der viser, hvad jeres interviewperson spiste. Hvad spiste hun/han mest af, næst mest af og mindst af? Sammenlign den med den nuværende madpyramide

Hvad er forskellen på de to madpyramider?

Sammenlign med de andre i klassen og diskuter:

 • Hvad sker der, hvis man fjerner kød fra de to pyramider? Vil man kunne blive mæt?
 • Hvordan har madpyramiden ændret sig gennem tiden?
 • Hvordan tror I, den kommer til at se ud i fremtiden?