Brand
 • CO2 beregner
 • Jeres frokost
 • En vægt
 • CO2-skema
 • Den klimavenlige madpyramide
 • Papir til at lægge maden på mens i vejer den
 • Stort stykke karton
 • Tuscher og farver
 • Billeder af forskellige frokoster
 1. I kan bruge en matematisk model i forhold til temaet klimavenlig mad (Modellering)
 2. I kan bruge decimaltal (Tal)
 3. I kan afgøre, om jeres frokost er klimavenlig ud fra jeres egne undersøgelser (Ræsonnement og tankegang)
Matematik 90 min

Mad med CO2

Vi ved at klimaet påvirkes af, hvor meget CO2 der udledes. Kan vi finde ud af hvor meget CO2 de forskellige slags mad udleder?

Her lærer I at bruge en CO2-beregner til at finde ud af, om jeres mad er god eller dårlig for klimaet.

Opgave 1

CO2 i frokosten

I kan finde ud af, om jeres frokost er klimavenlig med en CO2-beregner. En CO2-beregner er et digitalt værktøj, som kan regne ud, hvor meget CO2 forskellige madvarer udleder.

Find CO2-beregneren på: klimavenligmad.net

I skal nu undersøge CO2-indholdet i jeres frokost. I skal hver især veje de forskellige madvarer i jeres frokost og bruge CO2-beregneren til at finde CO2-udledningen. Brug skemaet til at samle oplysningerne.

Madvare Vægt (gram) CO2 udledning
 
 
 
 
 
 
Total

Sammenlign jeres skemaer på klassen. Er de meget forskellige? Hvorfor?

Opgave 2

En mere klimavenlig frokost

I skal finde ud af, om jeres frokost kan blive mere klimavenlig ved at finde madvarer, der udleder mindre CO2. I skal bruge CO2-beregneren og madpyramiden. Lav i grupper en liste over de madvarer I kunne bytte ud med nogle, der udleder mindre CO2. Er jeres frokoster allerede klimavenlige, eller kan de blive bedre?

Opgave 3

CO2 på plakaten

Lav en plakat til at hænge op jeres skole, som viser hvor meget CO2, der er i forskellige madvarer og frokoster.

Plakaten kan f.eks. hedde ”Er din mad god for klimaet?”